Privatlivspolitik


 

IMG_4520

 

DU ER I GODE HÆNDER   –  Vi passer godt på dine data 

Vi sikrer os at de data du deler med os bliver behandlet privat og fortroligt.

Heart House er ansvarlig for at håndteringen af dine afgivne oplysninger lever op til de nye regler i GDPR – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION, og vi sikrer os at de bliver behandlet forsvarligt og vi sælger eller videregiver aldrig dine data.

Modtager du Heart House Nyhedsbrev

Modtager du vores nyhedsbrev, så opbevarer vi dit navn og din emailadresse efter dit samtykke og deler den aldrig med andre og vi anvender den udelukkende til at sende nyhedsbreve engang imellem om nye tiltag i Heart House.

Du kan altid ved henvendelse bede om at få tilsendt en udskrift af alle oplysninger som vi opbevarer og du kan også altid bede om at få oplysninger slettet eller redigeret.

Der er desuden nem adgang til at du selv kan afmelde dig nyhedsbrev når som helst, hvis du vil, via de links du finder nederst i hvert nyhedsbrev.

Som lejer/medlem i Heart House

Som lejer i Heart House, så opbevarer vi dit navn, adresse, telefon nummer og emailadresse.

De indsamlede data er en forudsætning for at kunne drive Heart House forsvarligt.

Vi sikrer os at de bliver opbevaret og behandlet forsvarligt og vi sælger eller videregiver aldrig dine data.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

De personlige oplysninger, som du afgiver til Heart House er en forudsætning for at kunne drive Heart House forsvarligt. De benyttes til at registrere dit lejemål/medlemsskab og opfylde den kontrakt som du er part i, samt til at sikre en korrekt opkrævning af leje samt for at kunne overholde retlig forpligtelse, f.eks. i henhold til bogføringsloven samt til kommunikation og relevante nyhedsbreve og til markedsføring på sociale medier samt min legitime interesse i at markedsføre min virksomhed.

Vi har fået dine oplysninger direkte af dig i forbindelse med køb af ydelser og via tilmelding til nyhedsbrev på hjemmesiden eller fra andre kilder der er offentligt tilgængelige, f.eks. sociale medier.

Vi opbevarer dine oplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Vi har indgået databehandleraftaler, hhv. online booking system, faktureringssystem samt nyhedsbrevsystem og kan videregive dine personoplysninger med disse, under følgende omstændigheder, vi sikrer os altid at disse parter, alle lever op til de nye opdaterede privatlivs regler, som beskrevet i GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR), hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger samt at disse parter må ikke anvende dataene til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.

Dine personlige oplysninger anvendes alene til det formål, de er indsamlet til. De vil blive slettet, når formålet er opfyldt eller ikke længere relevant, såfremt vi ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne fx i forbindelse med retslige og bogføringsmæssige forpligtelser.

I det omfang at opbevaring og anvendelse af dine oplysninger ikke er nødvendig, fx for at kunne overholde vores retslige og bogføringsmæssige forpligtelser, er vi forpligtede til at slette alle eller visse af dine personoplysninger, såfremt du skulle ønske det.

Du kan altid ved henvendelse til mail@hearthouse.dk, bede om at få tilsendt en udskrift af alle oplysninger som vi opbevarer og du kan også altid bede om at få oplysninger slettet eller redigeret.

Der nem adgang til at du selv kan afmelde dig nyhedsbrev når som helst, hvis du vil, via de links du finder nederst i hvert nyhedsbrev.

 

kliniklokale, terapilokale, psykologlokale, behandlingslokale, klinikfællesskab

IMG_4543

H E A R T  ♥  H O U S E

Amagertorv 14B, 3., 1160 København K

CVR 36292091

mail@hearthouse.dk

+45  42 78 60 10

______________________________________________________________

© All rights reserved HEART HOUSE – Heart Illuminance 2019